Aktualności
06.05.2022

Doświadczenie biograficzne w perspektywie badań nad II Wojną Światową

Na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa "Między przeszłością a teraźniejszością. Doświadczenie biograficzne w perspektywie badań nad II Wojną Światową". O głównych tematach prelekcji opowiedziała nam prof. Joanna Chłosta-Zielonka.

 

Wydarzenie zorganizowały wspólnie: Instytut Literaturoznawstwa UWM, Instytut Literaturoznawstwa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach oraz Instytut Slawistyki, Turkologii i Studiów Bałtyckich Uniwersytetu im. Johannesa Gutenberga w Moguncji. Obrady odbywały się 6 maja w Auli Dietrichów na Wydziale Humanistycznym UWM.

"Konferencja poświęcona jest istotnemu w literaturze XX wieku doświadczeniu biograficznemu, które przekłada się na liczne gatunki autobiograficzne, czyli wspomnienia, listy a także reportaże" - tłumaczyła nam między wykładami prof. Joanna Chłosta-Zielonka. "Interesuje nas doświadczenie biograficzne, ale w perspektywie II Wojny Światowej. Mamy kilkadziesiąt referatów, które poświęcone są przede wszystkim pisarzom, którzy już nie żyją - tym ważnym, ale także nieznanym."

W swoich prelekcjach uczestnicy często nawiązywali do bieżącyh wydarzeń na świecie. "Mieliśmy mówić o tym, co działo się w przeszłości. A paradoksalnie okazało się, że mówimy o tym, co dzieje się teraz. Te wszystkie mechanizmy związane z tragicznymi przeżyciami, te wszystkie traumy znowu mają rację bytu. Oprawcy korzystają z tych - zapamiętanych z czasów wojny - makabrycznych tortur. Nie mówiąc o gwałtach i traktowaniu ludzi bezprzedmiotowo."

Z prof. Joanną Chłostą-Zielonką spotkał się Piotr Szauer. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Referaty zaprezentowane podczas konferencji zostaną opublikowane w roczniku "Prace Literaturoznawcze".

Przyjaciele - stań się jednym z nich: